1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 227
  4. GR-AtACAb10071754
  5. Ελληνικά
  6. Clamageran, Jean Jules
  7. Βάλβης, Σταμάτιος
  8. Αθήνα [Αθήνησιν]: Τυπογραφείο Ερμού [Εκ του Τυπογραφείου Ερμού], 1883
  9. 66 σελίδες