Άτλας της περιηγήσεως του Ν. Αναχάρσιδος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 22613
  4. GR-AtACAb10071722
  5. Ελληνικά
  6. Barbie du Bocage, Jean Denis
  7. Εν Βιέννη: [χ.ό.], 1820
  8. 70