Κακούρης, Κωνσταντίνος Ν. (1919-2000)

Kakouris, Konstantinos N. (1919-2000) (Αγγλική)

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 1919
  4. 2000
  5. Ελληνικά
  6. Τάξις των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών
  7. Ακαδημία Αθηνών (1994 - 2000)
    • Σύμβουλος Επικρατείας, Δικαστής του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Συγγραφεύς δοκιμίων και άρθρων Θεωρίας του Κοινοτικού και Γενικού Δημοσίου Δικαίου. Πρόεδρος του Δικαστηρίου Αγωγών Κακοδικίας, Γενικός Επιθεωρητής των Διοικητικών Δικαστηρίων