Άνδρας
1919
2000
Ελληνικά
Τάξις των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών
  • Σύμβουλος Επικρατείας, Δικαστής του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Συγγραφεύς δοκιμίων και άρθρων Θεωρίας του Κοινοτικού και Γενικού Δημοσίου Δικαίου. Πρόεδρος του Δικαστηρίου Αγωγών Κακοδικίας, Γενικός Επιθεωρητής των Διοικητικών Δικαστηρίων

Κακούρης, Κωνσταντίνος Ν. (1919-2000)

  1. Πρόσωπο
  2. 1919
  3. 2000
  4. Άνδρας
  5. Ελληνικά
    1. Σύμβουλος Επικρατείας, Δικαστής του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Συγγραφεύς δοκιμίων και άρθρων Θεωρίας του Κοινοτικού και Γενικού Δημοσίου Δικαίου. Πρόεδρος του Δικαστηρίου Αγωγών Κακοδικίας, Γενικός Επιθεωρητής των Διοικητικών Δικαστηρίων

    1. 168158790732138852332 ⟶ Πατήστε εδώ