1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 22212
  4. GR-AtACAb10082241
  5. Ελληνικά
  6. Υπουργείον Οικονομικών, Διεύθυνσις Άμεσων Φόρων
  7. Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1917
  8. 42