1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 21852
  4. GR-AtACAb10025773
  5. Ελληνικά
  6. Ζυγομαλάς, Ιωάννης
  7. Μυστακίδης, Βασίλειος Α.
  8. Αθήνα [Αθήνησι]: Τυπογραφείο "Φοίνικος" [Τύποις "Φοίνικος"], 1928
  9. 48