Ακολουθία του αγίου μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου και της οσίας μητρός ημών Ματρώνης της χιονοπολίτιδος : συντεθείσα υπότινος ευσεβούς προς χρήσιν και ωφέλειαν των ευσεβών κ' ορθοδόξων χριστιανών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 21791
  4. GR-AtACAb10082687
  5. Ελληνικά
  6. Άμοιρος, Ιωάννης
  7. [Κωνσταντινούπολη]: Πατριαρχείον Ελληνικώ τοτ Γένους Πατριαρχείο, 1815
  8. 20