1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 21099
  4. GR-AtACAb10080016
  5. Ελληνικά
  6. Διακρούσης, Άνθιμος
  7. Ενετίησι: Παρά Βαλεντίνω τω Μορτάλι, 1679
  8. 68