Πανελλήνιοι και σχολικοί αγώνες 1912 : γενικόν πρόγραμμα των εν τω Παναθηναικώ στάδιω αγωνισμάτων της 29, 30, 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου 1912 ώρα 3.30 μ.μ.

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20871
  4. GR-AtACAb10077831
  5. Ελληνικά
  6. [χ.τ.] :Εστία , [191-]
  7. 28