1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20868
  4. GR-AtACAb10077849
  5. Αγγλικά
  6. Κωνσταντίνος ο Ακροπολίτης | Σιμωνίδης, Κωνσταντίνος
  7. London: Logman, 1853
  8. 48