1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 158462
  4. GR-AtACAb10147372
  5. Ελληνικά
  6. Αθανάσιος, ο Πάριος
  7. [Κωνσταντινούπολις] :Εν τω του Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως Τυπογραφείω , Εν έτει 1811
  8. 36