1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20860
  4. GR-AtACAb10077916
  5. Ελληνικά
  6. Αποστολίδης, Γεώργιος
  7. Εν Αθήναις: [χ.ό.], 1907
  8. 60