Λάμπρος, Σπυρίδων Π., (1851-1919)

  1. Πρόσωπο
    1. Μαλάμος, Βασίλειος (1909-1951)