Αι συνθήκαι Αθηνών και Βουκουρεστίου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20858
  4. GR-AtACAb10071786
  5. Ελληνικά
  6. Αντωνόπουλος, Σταμάτης
  7. Αθήναι: Τύποις ¨Πανελλήνιου Κράτους¨, 1914
  8. 36