Αθηναΐς : η θυγάτηρ του φιλοσόφου Λεοντίου ήτοι η βασίλισσα Ευδοκία

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20857
  4. GR-AtACAb10077925
  5. Ελληνικά
  6. Αντωνιάδης, Αντώνιος Ι.
  7. Εν Αθήναις: Κ. Αντωνιάδου, 1892
  8. 100