Αισθητική

Aesthetics (Αγγλική)

  1. Έννοια
  2. Λογοτεχνία -- Αισθητική -- Πρώιμες εργασίες μέχρι το 1800