1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 158459
  4. GR-AtACAb10147375
  5. Ελληνικά
  6. Μητροφάνης ο Ναύπλιος, Ιερομόναχος
  7. Εν Βενετία: Εκ της Τυπογραφίας Νικολάου Γλυκή, 1819
  8. 36