1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20832
  4. GR-AtACAb10078188
  5. Ελληνικά
  6. Εν Κωνσταντινουπόλει: [χ.ό.], 1880
  7. 116