Αρχιεπισκοπικός βίος του πρώην αγίου σιναίου Κυρίλλου του Βυζαντίου και πρώτη απάντησις εις το υπόμνημα αυτού

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20829
  4. GR-AtACAb10078197
  5. Ελληνικά
  6. Εν Αλεξάνδρεια: Τυπογραφείον ο Κοραής, 1867
  7. 36