Έλεγχος κατά των αιρέσεων και ασεβειών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20826
  4. GR-AtACAb10078219
  5. Ελληνικά
  6. [χ.τ.] :[χ.ό.], [18--]
  7. 82