Ο χωριάτης ο κεφαλωνίτης προς τους πολιτικούς της Επτανήσου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20825
  4. GR-AtACAb10078223
  5. Ελληνικά
  6. Εν Αθήναις: Ιωάννου Α. Βακαλόπουλου, 1850
  7. 62