1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 158455
  4. GR-AtACAb10147388
  5. Ελληνικά
  6. Ιωαννούλης, Γεώργιος, ο Ζακύνθιος
  7. Ενετίησιν: Παρά Πάνω Θεοδοσίου τω εξ Ιωαννίνων, 1801
  8. 44