Ακολουθία του εν αγίοις πατρός ημών Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Αιγίνης του Ζακυνθίου : ψαλλομένη τη κδ' του Αυγούστου μηνός εν τη του ιερού αυτού λειψάνου ανακομιδή, και εκστροφάδων εις Ζάκυνθος μεταθέσει. Συντεθείσα παρά Γεωργίου Ιωαννούλη Ζακυνθίου, του ελαχίστου εν Ιερεύσι

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 158455
  4. GR-AtACAb10147388
  5. Ελληνικά
  6. Ιωαννούλης, Γεώργιος, ο Ζακύνθιος
  7. Ενετίησιν: Παρά Πάνω Θεοδοσίου τω εξ Ιωαννίνων, 1801
  8. 44