1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20822
  4. GR-AtACAb10078242
  5. Ελληνικά
  6. Εν Κωνσταντινουπόλει: [χ.ό.], 1880
  7. 68