1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20815
  4. GR-AtACAb10078290
  5. Γερμανικά
  6. Martini, Edgar
  7. Εν Κωνσταντινουπόλει: Τύποις αδελφών Γεράρδου, 1914
  8. 32