Συνοπτική ιστορία και τοπογραφία της Θεοδοσιουπόλεως (Ερζερούμης) Βαϊβούρτ και Αρσίγγης των εκκλησιαστικώς υπαγομένων εις το Πατριαρχείον Αντιόχειας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20800
  4. GR-AtACAb10078299
  5. Ελληνικά
  6. Μαργαρίτης, Βασίλειος
  7. Εν Κωνσταντινουπόλει: Πατριαρχικό Τυπογραφείο, 1911
  8. 60