1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 158449
  4. GR-AtACAb10147401
  5. Ελληνικά
  6. Ιάκωβος, ιεροδιάκονος, 18ος αι.
  7. Εν Αθήναις: Εκ της Τυπογραφίας Δ. Ζ. Γαζή, 1852
  8. 38