Μεταλληνός, Ευστάθιος, αρχιμανδρίτης

  1. Πρόσωπο