Γεωργιάδης, Νικόλαος Χ., (1879-1967)

  1. Πρόσωπο