Αριστοφάνης, (444-388)

  1. Πρόσωπο
    1. Αριστοφάνης, (444-388) -- Ερμηνεία και κριτική
    2. Αριστοφάνης, (444-388) -- Μεταφράσεις στα νεοελληνικά