Ρήματα

  1. Έννοια
    1. Ελληνική γλώσσα, Αρχαία -- Ρήματα