Κρητική Μέλισσα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20791
  4. GR-AtACAb10078483
  5. Ελληνικά
  6. Εν Αθήναις: Εκ του τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστού, 1873
  7. 68