Εισαγωγή εις τον Θουκυδίδην : δια τους μαθητάς της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής προ πάντων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Ρουσόπουλος, Αθανάσιος Σ.
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Εκ του τυπογραφείου της Λακωνίας, 1861
  6. 50 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές