1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20777
  4. GR-AtACAb10078418
  5. Γαλλικά
  6. Μακρής, Κωνσταντίνος
  7. [Constantinople]: Ferd. Walla, 1911
  8. 28