Σιδηροδρομικαί αναμνήσεις : από Χαϊδάρ-Πασσά έως Εσκί-Σεχίρ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20775
  4. GR-AtACAb10075492
  5. Ελληνικά
  6. Αθήνησιν: Τύποις Φιλοκαλίας, 1894
  7. 94