Ερανιστής ήτοι συλλογή διατριβών πρωτοτύπων και μεταφραζομένων εκ των αρίστων περιοδικών συγγραμάτων : Φυλλάδιον Ε', τόμος Α' του Β' έτους

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 158140
  4. GR-AtACAb10147995
  5. Ελληνικά
  6. Αντωνιάδης, Εμμανουήλ
  7. Εν Αθήναις: [χ.ό], 1842
  8. 293 - 362