Περί του λωβοκομείου του Αγίου Ζωτικού

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20774
  4. GR-AtACAb10078652
  5. Ελληνικά
  6. Μηλιόπουλος, Ιωάννης Π.
  7. Εν Κωνσταντινουπόλει: Πατριαρχικό Τυπογραφείον, 1923
  8. 14