1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20763
  4. GR-AtACAb10077843
  5. Ελληνικά
  6. Βέης, Αρίσταρχος Δ.
  7. Κωνσταντινούπολις: Τυπογραφείο ¨Φάρου του Βοσπόρου¨, 1872
  8. 16