1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20760
  4. GR-AtACAb10077874
  5. Ελληνικά
  6. Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους
  7. Εν Κωνσταντινουπόλει: [χ.ό.], 1914
  8. 40