1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20758
  4. GR-AtACAb10077883
  5. Ελληνικά
  6. Αυθεντόπουλος, Μηνάς
  7. Εν Κωνσταντινουπόλει: Γεράδρος, 1900
  8. 28