Η εν έτει 1537 πολιορκία της Κερκύρας και τα περί την Καρτανίδα Καλήν κατά τας ανεκδότους επιστολάς

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20732
  4. GR-AtACAb10014193
  5. Ελληνικά
  6. Αλβάνας, Φρειδερίκος
  7. Εν Κερκύρα: Τύποις Ι. Ναχαμούλη, 1877
  8. 68