Διατίμησις των του Εθνικού Ταμείου δικαιωμάτων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20725
  4. GR-AtACAb10078104
  5. Ελληνικά
  6. Εν Κωνσταντινουπόλει: Πατριαρχικό Τυπογραφείο, 1880
  7. 12