Λόγος επιμνημόσυνος εις τον αείμνηστον Στέφανον Ζαφειρόπουλον : μέγαν ευεργέτην της Ορθοδόξου Κοινοτ. Σταυροδρομίου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20721
  4. GR-AtACAb10078131
  5. Ελληνικά
  6. Δελικανής, Καλλίνικος, αρχιεπίσκοπος
  7. Εν Κωνσταντινουπόλει: Πατριαρχικό Τυπογραφείο, 1895
  8. 22