Κανονισμός του εν Καβάλλα εδρεύοντος Ελληνικού Πατριωτικού Συνδέσμου Λαϊστίων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  5. Καβάλα [Εν Καβάλλα]: Τυπογραφείον ο "Ερμής", 1909
  6. 16 σελ.
    • Συσταχωμένο στο : Κανονισμοί Καβάλας Δράμας 1902-1908
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές