1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20706
  4. GR-AtACAb10077852
  5. Ελληνικά
  6. Μπεκαλιάεφ, Αλεξάνδρου Δ. | Πασχαλίδης, Θεόφιλος
  7. Εν Πετρουπόλει: Εκ του τυπογραφείου της αγιωτάτης Διοικούσης Συνόδου πασών των Ρωσσιών, 1896
  8. 48