Η εν Μύκονω ιερά μονή Τουρλιανή

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20705
  4. GR-AtACAb10077863
  5. Ελληνικά
  6. Βενιέρης, Μιχαήλ Χ.
  7. Εν Ερμούπολει Σύρου: Τυπ. Νικολάου Φρέρη, 1907
  8. 86