Το τρωγάλιον του δοκησισόφου, ή αυτοσχέδιος απάντησις εις τον κύριον Γ. Χρυσοβέργην

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20700
  4. GR-AtACAb10077892
  5. Ελληνικά
  6. Βερναρδάκης, Δημήτριος
  7. Αθήνησι: Τυπ. Δ. Αθ. Μαυρομμάτη, 1855
  8. 76