Το Μιστί της Καππαδοκίας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 165925
  4. GR-AtACAb10033822
  5. Ελληνικά
  6. Κωστάκης, Θανάσης Π.
  7. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1977
  8. 189