1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 161968
  4. GR-AtACAb10076736
  5. Λατινικά
  6. Φιλής, Μανουήλ | Miller, Emmanuel
  7. Parisiis :In typographeo imperiali, 1855-1857
  8. 492