0011. Πηγές σχετικά με τη Θράκη και τους Θράκης

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-009-0011
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Σταμούλης, Αναστάσιος Κ.Π.
 6. Προσωπικά τεκμήρια
 7. Χειρόγραφη
 8. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 9. 19 σελίδες
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Αλφαβητικός κατάλογος πηγών σχετικά με τη Θράκη και τους Θράκες, οι οποίες συλλέχθησαν για το έργο "Θρακικά, ήτοι Συλλογή ειδήσεων περί Θράκης και Θρακών".