0007. Συγγράμματα Θράκης περί διαφόρων υποθέσεων

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-009-0007
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά
 5. Σταμούλης, Αναστάσιος Κ.Π.
 6. Προσωπικά τεκμήρια
 7. Χειρόγραφη
 8. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 9. 4 σελίδες
 10. Θρακικά
 11. Δωρεά
 12. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Κατάλογος βιβλίων συγγραφέων με καταγωγή από τη Θράκη.