0009. Διοικητικά

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Α03-011-0009
 3. Θρακικά
 4. Ελληνικά | Λατινικά
 5. Προσωπικά τεκμήρια
 6. Χειρόγραφη
 7. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 8. 1 σελίδα
 9. Ιωάννου Κατακουζηνού, Ιστοριών, Βιβλίο Α'
  Jacobi Pontani, Notae
 10. Δωρεά
 11. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Πρωτότυπο
  • Χειρόγραφο κείμενο από το βιβλίο του Ιωάννου Κατακουζηνού "Ιστοριών" για την παρουσία του ρωμαίου αυτοκράτορα Ανδρόνικο Β' Παλαιολόγο στην Ροδόπη και χειρόγραφο κείμενο από το βιβλίο του Jacobi Pontani "Notae" για την περιοχή της Θράκης.